АЙМГИЙН НЭГДСЭН ЭМНЭЛЭГТ ИЖ БҮРЭН ТОНОГЛОГДСОН ТУУЛАХ ЧАДВАР САЙТАЙ АЛСЫН ДУУДЛАГЫН ТҮРГЭН ТУСЛАМЖИЙН АВТОМАШИН ХҮЛЭЭЛГЭЖ ӨГЛӨӨ

A- A A+
АЙМГИЙН НЭГДСЭН ЭМНЭЛЭГТ ИЖ БҮРЭН ТОНОГЛОГДСОН ТУУЛАХ ЧАДВАР САЙТАЙ АЛСЫН ДУУДЛАГЫН ТҮРГЭН ТУСЛАМЖИЙН АВТОМАШИН ХҮЛЭЭЛГЭЖ ӨГЛӨӨ

АЙМГИЙН НЭГДСЭН ЭМНЭЛЭГТ ИЖ БҮРЭН ТОНОГЛОГДСОН ТУУЛАХ ЧАДВАР САЙТАЙ АЛСЫН ДУУДЛАГЫН ТҮРГЭН ТУСЛАМЖИЙН АВТОМАШИН ХҮЛЭЭЛГЭЖ ӨГЛӨӨ

Аймгийн эрүүл мэндийн салбарын тулгамдсан асуудлуудыг шийдвэрлэхээр улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар Иж бүрэн тоноглогдсон туулах чадвар сайтай алсын дуудлагын түргэн тусламжийн автомашиныг  УИХ-ын гүшүүн А.Тилеухан хүлээлгэж өглөө