card

Дүрэм, журам

Дүрэм, журмын нэрс

Баталсан эрх бүхий байгууллага, албан тушаалтан

Дугаар

Огноо

1.

Халдвараас урьдчилан сэргийлэх талаар авах арга хэмжээний тухай

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол

№2

2021.01.04

2.

Өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлсэн хугацааг сунгах тухай

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол

№238

2020.12.30

3.

Коронавируст халдвар(КОВИД-19)-ын цар тахлын үед айл өрх, аж ахуйн нэгж, байгууллагад дэмжлэг үзүүлэх арга хэмжээний тухай

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол

№211

2020.12.13

4.

Бэлэн байдлын зэргийг бууруулах тухай

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол

№194

2020.11.29

Ил тод байдал

E-Mongolia үйлчилгээ

Шинэ мэдээлэл

Хүсэлт илгээх