“Үений үрэвслийн эсрэг дэлхийн өдөр” өдөрлөг

A- A A+
“Үений үрэвслийн эсрэг дэлхийн өдөр” өдөрлөг