Өнөөдөр эрүүл мэндийн цогц үзлэг шинжилгээ Алтай суманд 2 дахь өдрөө зохион байгуулагдлаа

A- A A+
Өнөөдөр эрүүл мэндийн цогц үзлэг шинжилгээ Алтай суманд 2 дахь өдрөө зохион байгуулагдлаа

Өнөөдөр эрүүл мэндийн цогц үзлэг шинжилгээ Алтай суманд 2 дахь өдрөө зохион байгуулагдаж Эмэгтэйчүүдийн эмчийн үзлэгт 30 хүн, Хэвлийн ЭХО, цээжний гэрлийн шинжилгээнд 50 хүн, Сүрьеэгийн эмчийн үзлэгт 50 хүн, Дотор, зүрхний эмчийн үзлэгт 50 хүн, Эмэгтэйчүүдийн эсийн шинжилгээнд 19 хүн тус тус хамрагдаж нарийн мэргэжлийн эмчийн зөвлөгөө өгч ажиллав. Цаашид бүх сумдад хуваарийн дагуу ажиллах тул иргэд өргөнөөр хамрагдахыг уриалж байна.