Тархи судасны допплер аппарат

A- A A+
 Тархи судасны допплер аппарат

Тархины судасны допплерографийн /тдс/ шинжилгээ нь тархины судасны эмгэгийг эрт үед нь / харвалт болооогүй байхад гэх мэт/ илрүүлж оношлох улмаар хүн амын үзлэгээр тархины судасны эмгэг өөрчлөлтүүдийг илрүүлэхэд ашиглаж болох хялбар оношлогооны мэдээллийн үнэ цэнээр өндөр орчин үеийн шинжилгээний арга юм.

Тархины судасны допплерийн шинжилгээ хийх заалт

• Тархины цусан хангамжийн цочмог болон архаг хямралын үед нарийсалын зэргийг тогтоож, коллатериал цусан хангамжийн нөөц бололцоог тодорхойлох

• Тархины цус тасалдах дайралын үед

• Нэг талын нүдний хараа гэнэт муудах

• 2 талын артерын даралт 20мм.муб-аас зөрүүтэй байх үед

• Захын артерын судасны нарийсалт, бөглөрөлт ба зүрхний титэм судасны хямралтай өвчтнүүдэд

• Артерийн гипертони, тамхи их татдаг, биеийн жин ихдэх, гиперхолестринеми