"ТЭРГҮҮНИЙ БАЙГУУЛАГА"-аар шалгарав

A- A A+

АЙМГИЙН НЭГДСЭН ЭМНЭЛГИЙН ХАМТ ОЛОНД

Төр засгийн бодлого,шийдвэр аймгийн Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг салбарын хэмжээнд амжилттай хэрэгжүүлэн,иргэдэд үзүүлэх төрийн үйлчилгээний чанар хүртээмжийг дээшлүүлэх талаар үр бүтээлтэй ажиллаж, 2022 оны үйл ажиллагааны үр дүнгээр манлайлсан тул "ТЭРГҮҮНИЙ БАЙГУУЛАГА"-аар шалгаруулан, "ХҮНДЭТ ӨРГӨМЖЛӨЛ ",мөнгөн шагналаар шагнан урамшуулав.